2ebaantje.nl

De trend in de arbeidscontracten is al langere tijd flexibilisering. Steeds minder ‘zekerheid’ en meer ‘participatiemaatschappij’. Dit heeft aan werknemerskant geresulteerd in grote aantallen ZZP’ers en flexibele arbeidskrachten (oproepkrachten). Deze trend zal zich door zetten door o.a. de robotisering. Gevolg is dat inmiddels 600.000 Nederlanders meer dan 1 baan hebben. Volgens ING onderzoek zijn er 400.000 Nederlanders die wel meer uren willen werken.

Maar ook werkgevers willen steeds flexibeler (flexibele schil) om zo beter in te kunnen spelen op pieken en dalen, denk aan seizoenswerk, onvoorspelbaar productiewerk  en maatwerk(vragen) van klanten.

Op 2ebaantje.nl verbinden we deze vraag en aanbod voor werkgevers en werknemers.

Fase: domeinnaam vastgelegd

Bekijk website Neem contact op over dit domein